APK gesprek

APK gesprek:   Aandacht, voor jouw
                            Persoon, op één van je
                               Kruispunten!

Je denkt al een tijd na over je situatie. Je hebt behoefte aan nieuwe input. Je wilt graag weten wat er in hoofdlijnen in je leven speelt.

Welk proces is er gaande? In welke richting moet ik het zoeken? Je bent niet op zoek naar een therapeutisch traject, maar toch zou je graag met iemand van gedachten wisselen die vanuit dat perspectief meekijkt naar je situatie. Een reactie, een bevestiging, feedback. Kortom nieuwe input met betrekking tot wat er speelt in je situatie.

Het is verrassend wat een enkel gesprek kan opleveren. De ervaring leert dat na een enkel gesprek de kern van de vraagstelling helder is. Je kunt je voordeel doen met onze jarenlange ervaring van het werken met mensen in hun veranderingsproces.

De onderstaande link geeft informatie over de kosten.

Wat kost het?

Aanmelden kan middels onderstaande Link.

Online aanmelding