Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen

NFG:
Nederlandse Federatie Gezondheids Zorg, registratie nummer: 6301036376, vakgroep: Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.

Klachten
Tijdens de behandeling kan er iets mis gaan. Als je naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht met ons te bespreken en op te lossen. Het is mogelijk om hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ) van kracht. Praktijk Herstel heeft ervoor gekozen om de afhandeling van klachten, zoals voorgeschreven door de Wkkgz, via de NFG te laten verlopen. Zie voor contactgegevens en meer informatie: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.

RBCZ:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Licentienummer: 810195R

AGB-code: 90-041313

NVAGT:
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt-therapie en Gestalttheorie

NVVCH:
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christelijke Hulpverleners