Beroepsverenigingen

NFG:
De NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is opgericht in 1986 en ondersteunt professionals in het psychosociale werkveld, zodat zij zich puur kunnen richten op de zorg voor de cliënt of patiënt. De NFG houdt zich bezig met alles eromheen. Zo onderhoudt de NFG intensief contact met de verschillende zorgverzekeraars, de koepelorganisaties en de politiek om het werkklimaat te blijven verbeteren. Verbetering voor de hulpverlener, maar ook voor diegene die hulp zoekt.

Theo is ingeschreven bij:
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg onder:
– registratie nummer: 630103-6376
– vakgroep: Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.

Klachten
Tijdens de behandeling kan er iets mis gaan. Als je naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht met ons te bespreken en op te lossen. Het is mogelijk om hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ) van kracht. Praktijk Herstel heeft ervoor gekozen om de afhandeling van klachten, zoals voorgeschreven door de Wkkgz, via de NFG te laten verlopen. Zie voor contactgegevens en meer informatie: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.

Zie ook: https://www.de-nfg.nl/index.html

 

RBCZ:
RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge eisen voldoen zodat je als client zeker bent van goede zorg. Goed om te weten dat deze therapieën meestal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering. Zie ook: https://rbcz.nu/

Theo is ingeschreven bij: 
– RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
– licentienummer: 810195R

NVAGT:
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt-therapie en Gestalttheorie.
De NVAGT bevordert de ontwikkeling van Gestalttherapie en Gestalttheorie in Vlaanderen en Nederland.De NVAGT is een beroepsvereninging voor Gestalttherapeuten. Zie ook: https://www.nvagt-gestalt.org/

NVVCH:
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christelijke Hulpverleners

AGB-Code:
Elke zorgverlener in Nederland heeft een AGB-code. Hierdoor weet je dat de zorgverlener lid is van een beroepsvereniging die erkent is door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar wil graag dat je kwalitatief goede zorg krijgt. In het AGB- register worden alleen zorgverleners geregistreerd die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo moet de zorgverlener minimaal een medische basiskennis in bezit hebben. Dit register wordt beheerd door Vektis.

AGB-codeTheo van den Berg: 90-041313
Praktijkcode Praktijk Herstel:  90-050151