The Wisdom of Trauma  (Dr Gabor Maté)

The Wisdom of Trauma (Dr Gabor Maté)

Deze film maakt op een heel invoelende manier duidelijk wat trauma is. Het helpt je om de impact van je eigen trauma te her-erkennen. En het helpt je naasten je te begrijpen waar het over gaat!