Praktische informatie

Therapie zonder verwijzing van je huisarts

De therapie betaalt u zelf. Vaak vergoeden zorgverzekeraars een deel van deze kosten. Het recht op vergoeding en de hoogte ervan hangt af van de door u afgesloten aanvullende verzekering in combinatie met de beroepsvereniging waarbij we zijn aangesloten. Onderaan kunt u hier een overzicht van vinden. We adviseren je om je recht op vergoeding voor de zekerheid na te vragen bij je zorgverzekering.


Tarief ** (betaling met PIN)

Individuele therapie                                   € 75,-   per gesprek (50 min)
APK gesprek                                             € 75,-  per gesprek (50 min)
Relatietherapie (Theo en Elly samen)      €120,- per gesprek (€60,-  p.p.) (75 min)
** Mocht dit bedrag een onoverkomelijk probleem zijn, neem dan even contact op. We helpen u graag.

 

Vergoedingoverzichten zorgverzekering

Op basis van ons lidmaatschap van NVAGT: klik hier
Op basis van ons lidmaatschap van NFG: klik hier

Sommige therapievormen of behandelingen worden niet (deels) vergoed.
Dit zijn de meest voorkomende:
- preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
- sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coachingwerk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
- relatietherapie
- kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek


Verhindering en afzeggen

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos afgezegd worden. Daarna wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van overmacht. Bij niet verschijnen op een afspraak, zonder afzegging, wordt 100% in rekening gebracht.