Praktische informatie

Therapie zonder verwijzing van je huisarts

De therapie betaalt u zelf. Vaak vergoeden zorgverzekeraars een deel van deze kosten. Het recht op vergoeding en de hoogte ervan hangt af van de door u afgesloten aanvullende verzekering in combinatie met de beroepsvereniging waarbij we zijn aangesloten. Onderaan kunt u hier een overzicht van vinden. We adviseren je om je recht op vergoeding voor de zekerheid na te vragen bij je zorgverzekering.


Tarief ** (betaling met PIN)

Individuele therapie                                   € 75,-   per uur
APK gesprek                                             € 75,-  per uur
Relatietherapie (gegeven door Theo)        €90,- per uur 
** Mocht dit bedrag een onoverkomelijk probleem zijn, neem dan even contact op. We helpen u graag.

Vergoedingsoverzichten zorgverzekering

Op basis van ons lidmaatschap van NVAGT: klik hier
Op basis van ons lidmaatschap van NFG: klik hier

Sommige therapievormen of behandelingen worden niet (deels) vergoed.
Dit zijn de meest voorkomende:
– preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
– sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coachingwerk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
– relatietherapie
– kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek


Verhindering en afzeggen
Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos afgezegd worden. Daarna wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van overmacht. Bij niet verschijnen op een afspraak, zonder afzegging, wordt 100% in rekening gebracht.