Privacy (AVG)

De AVG
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Voor deze datum hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij ons aan houden omdat we gegevens van jou vastleggen. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten je hebt als betrokkene.

Hieronder geven we een korte samenvatting van ons privacyreglement. Onderaan de pagina kun je de volledige versie downloaden via de aangegeven Link.

Privacy
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat we als je therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je (of jullie) situatie en gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die we, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevensAls uw begeleidende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarbij hebben we een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). We hebben een overeenkomst met een ICT bedrijf dat ons systeem beheert. Dit bedrijf heeft dientengevolge ook toegang tot je dossier. Met dit bedrijf hebben we een overeenkomst van geheimhouding en integriteit gesloten. Als u hier meer over wilt weten kunt u dit opvragen via praktijk@praktijkherstel.nl.
  De gegevens uit je dossier kunnen mogelijk ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming (tot op heden nog nooit voorgevallen).
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen.
 • Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we je daarover eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van het consult
 • Een korte omschrijving van het consult. Bijvoorbeeld: 24503 Behandeling of Gestalttherapie of 24504 Psychosociale therapie
 • De kosten van het consult

Mocht je vragen hebben of je rechten willen uitoefenen, dan kun je contact opnemen. Zie daarvoor de contactgegevens.
Het volledige privacy document kun je hier downloaden: Volledig privacy reglement (pdf).
Het document wat de policy beschrijft voor onze website kun je hier downloaden: Privacy policy website (pdf)